THE SMART TRICK OF CHUYểN PHáT NHANH 247 THAT NOBODY IS DISCUSSING

The smart Trick of Chuyển phát nhanh 247 That Nobody is Discussing

The smart Trick of Chuyển phát nhanh 247 That Nobody is Discussing

Blog Article

Hệ thống quản lý và tra cứu vận đơn Helloện đại thông qua Site hoặc ứng dụng trên điện thoại.

✔ Đảm bảo cam kết thời gian giao hàng nhanh nhất tại các địa phương có cung cấp dịch vụ gửi hỏa tốc express

Bước three Nhập mã vận đơn trong mục “Theo dõi đơn hàng” hoặc trên thanh tìm kiếm rồi nhấn “Tra cứu”.

Khách hàng sẽ cảm nhận được điều này ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Thời gian giải quyết khiếu nại là trong vòng two tháng (đối với dịch vụ trong nước) và three tháng (đối với dịch vụ quốc tế) kể từ ngày 247 nhận được khiếu nại bằng văn bản.

Nếu không thể đến được bưu cục trực tiếp, bạn có thể liên hệ với 247 Convey qua các phương thức sau:

Các dịch vụ more info của 247 Specific phải kể đến như: dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát quốc tế, dịch vụ vận tải, dịch vụ chuyển phát 55h,…

Thanh toán tiền bồi thường (tiền mặt hoặc chuyển khoản) trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xác lập bồi thường bằng văn bản.

– Đối với bưu gửi quốc tế: Thực hiện theo thông báo của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện đối với từng nước.

+ Nếu cuộn tròn: Chiều dài bưu gửi cộng hai lần đường kính tối thiểu a hundred and seventy mm và kích thước chiều lớn nhất không nhỏ hơn 100mm.

Đối với hàng hóa bị mất hoặc hư hại, tráo đổi hoàn toàn hay chậm chỉ tiêu thời gian sẽ được bồi thường như sau:

Nguyên tắc bồi thường Quy trình giải quyết khiếu nại, bồi thường của 247 Specific

Đồng kiểm khi nhận vận đơn sẽ được thực Helloện giữa nhân viên nhận và người gửi hàng.

Trường hợp 247 và người gửi có thỏa thuận cụ thể thì 247 sẽ bồi thường theo thỏa thuận cụ thể đó.

Report this page